LAZERLİ FAR AYARI

Hassas ve hızlı ölçüm yapmayı kolaylaştırmak üzere geliştirilmiş cihazlardır. Far sisteminin aydınlatma açısının ölçümünde en sağlıklı sonucu, far ölçüm cihazlarıyla elde edebilirsiniz. Ölçümlerde aracın farlarının konumu, aracın ağırlığı gibi detaylar dikkate alınır.

Zira, far ayarı bir araçtan diğerine değişir. Çünkü burada yapılan hesaplamada farların yerleştirildiği noktanın yerden yüksekliği, her aydınlatma sisteminin yerden yüksekliğine göre verdiği ışık açısı hatta yolcuların ve dolu yakıt deposunun bu eğime etkisi gibi detaylar hesaplanarak doğru far ayarı yapılır.

Hizmetlerimiz